Home » Historia

Historia

Działalność gospodarczą w zakresie usług księgowo-rachunkowych rozpoczął Stanisław Kuganda w 1991 r.

Od 1993 r. działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej dwóch osób: Stanisława Kugandy i Piotra Maja.

W obecnej formie prawnej spółka działa od 2002 r. pod nazwą „Zakład Rachunkowości i Doradztwa „Nest” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej wspólnikami są doradcy podatkowi: Stanisław Kuganda i Piotr Maj.

Od 2011 r. Spółka przeniosła się do swej nowej siedziby Wolbrom, ul. Krakowska 22, na pół roku przed narodzinami Zosi.

W 2015 roku wspólnie z pracownikami określiliśmy i wdrożyliśmy nową strategię Spółki pod nazwą Nest 2.0. Projekt Nest 2.0 jest, z jednej strony, kontynuacją dotychczasowych działań Spółki, a z drugiej, wdrożeniem szeregu nowych usług znacznie wykraczających poza usługi księgowo-rachunkowe oraz zmianą podejścia Spółki w duchu odpowiedzialności za przedsiębiorców, pracowników oraz społeczność lokalną.