Home » podatki » Indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy

Zmiana w Ordynacji Podatkowej wprowadza od 01.01.2020 r.  indywidualne rachunki podatkowe. Podatnicy oraz płatnicy będą dokonywać wpłat należności z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz innych należności budżetowych poprzez indywidualny rachunek podatkowy. Rachunek zostanie udostępniony, za pośrednictwem strony internetowej ministra finansów lub w urzędach skarbowych.

W ustawie określono strukturę numeru indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie zawierał sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Identyfikatorem tym będzie na ogół NIP. Jedynie w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie to numer  PESEL.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie będzie natomiast zawierał historii wpłat podatników, a zwroty nadpłat będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe podatnika.

Opracował: Staszek