Home » podatki » Limity na rok 2017

Limity na rok 2017

Limity w podatku ryczałtowym (bierze się kwotę przychodów netto bez podatku VAT)

– dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi:

250.000 euro x 4,2976 zł/euro = 1.074.400 zł   (2016 r. – 636.555 zł)

– dla kwartalnego opłacania ryczałtu wynosi:

25.000 euro x 4,2976  zł/euro = 107.440 zł   (2016r. – 106.092,5 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października poprzedniego roku)

 

Limity w podatku dochodowym

– dla małego podatnika (bierze się kwotę brutto z podatkiem VAT)

(płacenie zaliczek na podatek dochodowy w sposób kwartalny oraz dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych)

1.200.000 euro x 4,2976 zł/euro = 5.157.000 zł  (2016 r. – 5.092.000 zł)

– dla jednorazowej amortyzacji (bierze się kwotę netto bez podatku VAT)

50.000 euro x 4,2976 zł/euro = 215.000 zł  (2016 r. – 212.000 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października w zaokrągleniu do 1.000 zł)

 

Limity w VAT (bierze się kwotę brutto z podatkiem VAT )

– dla małych podatników

(rozliczanie VAT według tzw. metody kasowej i rozliczanie VAT w sposób kwartalny)

1.200.000 euro x 4,2976 zł/euro = 5.157.000 zł  (2016 r. – 5.092.000 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października w zaokrągleniu do 1.000 zł)

 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych (bierze się kwotę netto bez podatku VAT )

2.000.000 euro x 4,2976 zł/euro = 8.595.200 zł ( 2016 r. –  5.092.440 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października poprzedniego roku)