Home » podatki » Limity na rok 2018

Limity na rok 2018

Limity w podatku ryczałtowym (bierze się kwotę przychodów netto bez podatku VAT)

– dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi:

250.000 euro x 4,3137 zł/euro = 1.078.425 zł   (2017 r. – 1.074.400 zł)

– dla kwartalnego opłacania ryczałtu wynosi:

25.000 euro x 4,3137 zł/euro = 107.842,50 zł   (2017 r. – 107.440 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października poprzedniego roku)

 

Limity w podatku dochodowym

– dla małego podatnika (bierze się kwotę brutto z podatkiem VAT)

(może płacić zaliczki na podatek dochodowy w sposób kwartalny oraz dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych)

1.200.000 euro x 4,3137 zł/euro = 5.176.000 zł   (2017 r. – 5.157.000 zł)

– dla jednorazowej amortyzacji (bierze się kwotę netto bez podatku VAT)

50.000 euro x 4,3137 zł/euro = 216.000 zł    (2017 r. – 215.000 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października w zaokrągleniu do 1.000 zł)

 

Limity w VAT (bierze się kwotę brutto z podatkiem VAT )

– dla małych podatników

(może rozliczać VAT według tzw. metody kasowej i rozliczać VAT w sposób kwartalny)

1.200.000 euro x 4,3137 zł/euro = 5.176.000 zł  (2017 r. – 5.157.000 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października w zaokrągleniu do 1.000 zł)

 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych (bierze się kwotę netto bez podatku VAT )

2.000.000 euro x 4,3137 zł/euro = 8.627.400 zł ( 2017 r. –  8.595.200 zł)

(kurs śr. NBP z pierwszego dnia rob. października poprzedniego roku)