Home » podatki » Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK w 2017 r.

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK w 2017 r.

Z ostatnich wyjaśnień Ministra Finansów wynika, że ustalając status przedsiębiorcy na potrzeby JPK w 2017 r. należy brać pod uwagę dane za lata 2015 i 2016 r. Oznacza to, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełniał warunków dla małego przedsiębiorcy za 2014 r. (spełniał warunki dla mikro przedsiębiorcy), ale spełniał je za 2015 r. i w związku z czym pierwotnie miał przekazywać rejestry VAT w pliku JPK od 01.01.2018 r., to po zakończeniu roku 2016 należy sprawdzić spełnianie warunków za 2016 r. W konsekwencji, może się okazać, że jeśli spełni warunki dla małego przedsiębiorcy za 2016 r., to już od początku 2017 r. będzie zobowiązany przesyłać rejestry VAT w postaci  JPK. Konsekwentnie możliwe jest, że w przypadku spełnienia warunków za lata 2014 i 2015, a niespełnienia za 2016 r., obowiązki w zakresie JPK przesuną się na początek roku 2018.