Home » Wartości

Wartości

Dla nas, w naszej działalności, wartości są ważne:
Czynimy to, co jest dobre, słuszne i sprawiedliwe dla wszystkich.
a ponadto:
Jesteśmy otwarci na potrzeby, interesy i oczekiwania Klientów,
Przestrzegamy zasady poufności,
Stale podnosimy i poszerzamy nasze kompetencje i naszą fachowość,
Pielęgnujemy atmosferę wzajemnej życzliwości i wsparcia.
Masz prawo tego od nas wymagać !!!