Home » podatki » Zastąpienie mechanizmu odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielnej płatności

Zastąpienie mechanizmu odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielnej płatności

Z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzą zmiany w podatku VAT, które likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia i jednocześnie wprowadzają na niektóre rodzaje działalności obowiązkową formę mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte były reżimem odwrotnego obciążenia, czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o podatku VAT. Dodatkowo mechanizm podzielonej płatności obejmie także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawiera załącznik nr 15.  Załącznik ten zastępuje dotychczas stosowane załączniki nr 11, 13, 14.

Wprowadzono limit kwotowy, od którego będzie obowiązywało stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Przyjęto założenie, że obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte towary lub usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w dodawanym załączniku nr 15.

Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (udokumentowanych fakturą poniżej 15 tys.  zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Podsumowując, obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył wyłącznie konkretnych towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 15.  i dotyczy transakcji przekraczających 15 tys. zł. Jednocześnie będzie funkcjonował dobrowolny system podzielonej płatności na pozostałe towary i usługi.

Opracował Staszek