Home » podatki » Dwa źródła przychodów z najmu to dwa limity 100 tys. zł uprawiające do 8,5 % stawki ryczałtu

Dwa źródła przychodów z najmu to dwa limity 100 tys. zł uprawiające do 8,5 % stawki ryczałtu

Podatnik osiągający przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  oraz z najmu prywatnego  ma prawo do zastosowanie stawki 8,5% do wysokości 100 tys. zł przychodu, dla każdego źródła przychodu. Oznacza to , że do limitu 100 tys. zł nie sumuje się przychów z działalności gospodarczej oraz z najmu prywatnego, tylko zastosowanie mają dwa oddzielne limity 100 tys. uprawniające do stawki 8,5%. Dopiero nadwyżka przychodu w danym źródle opodatkowania będzie 12,5% stawką ryczałtu.

Opracowała Natalia

16.10.2023r.