Home » podatki » POLSKI ŁAD 2.0 – ZMIANY PODATKOWE OD 01 LIPCA 2022 I OD 01 STYCZNIA 2023

POLSKI ŁAD 2.0 – ZMIANY PODATKOWE OD 01 LIPCA 2022 I OD 01 STYCZNIA 2023

W związku z już kolejną nowelizacją „Polskiego Ładu” rządzący wycofują się z części poprzednich rozwiązań i wprowadzają nowe:

1. Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%

12% stawka podatku obowiązuje na rok 2022 (taką uwzględnimy w zeznaniu rocznym składanym za ten rok), natomiast na etapie zaliczek podatku pobieranych z pensji pracownika obowiązuje od wynagrodzeń wypłacanych w lipcu.  Zaliczki podatku od stycznia do czerwca pobrane w poprzednio obowiązującej wysokości 17% „rozliczą się” w zeznaniu rocznym.

2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Obliczając zaliczkę podatku za lipiec nie stosujemy już ulgi dla klasy średniej bo zostaje ona wycofana. W rozliczeniu rocznym także nie będzie obowiązywała.

Nie będzie strat spowodowanych wycofaniem ulgi dla klasy średniej: urząd skarbowy Z URZĘDU porówna wysokość podatku ze złożonego przez podatnika rozliczenia rocznego z hipotetycznym podatkiem jaki by wyszedł stosując ulgę (sam urząd wylicza ten hipotetyczny podatek) i gdy to drugie okaże się korzystniejsze poinformuje o tym podatnika i zwróci różnicę. Podatnik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań oprócz podstawowego obowiązku złożenia zeznania rocznego z 12% podatkiem bez ulgi dla klasy średniej. Rozwiązanie dotyczy tylko 2022 r.

OD 1 STYCZNIA 2023

3. PIT-2 można będzie złożyć u 3 płatników

Dotychczas ta możliwość dotyczyła tylko jednego płatnika. Łącznie kwota zmniejszająca podatek nie może przekroczyć 300 zł, czyli będzie można wnioskować o zmniejszenia w proporcji 1/36 (100 zł) w przypadku 3 płatników, 1/24 (150 zł) – w przypadku 2 płatników i 1/12 (300 zł) – 1 płatnik. Inne proporcje są niedozwolone.

PIT-2 będą mogli składać także zleceniobiorcy, przedsiębiorcy czy emeryci

Zleceniobiorcy dotychczas nie mieli możliwości potrącania kwoty zmniejszającej podatek na etapie zaliczek, kwotę wolną rozliczali dopiero w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorcy mieli potrącaną kwotę wolną z prowadzonej działalności.  Teraz będą mogli złożyć Pit-2 także u swojego pracodawcy (w takiej proporcji, aby maksymalna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 300 zł).

Emerytom ZUS z urzędu pobiera kwotę wolną z emerytury. Od stycznia 2023 emeryt będzie mógł złożyć Pit-2 także u swojego pracodawcy (w takiej proporcji, aby maksymalna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 300 zł).

4. Wniosek o niepobieranie zaliczek

Pracownicy, zleceniobiorcy, czy emeryci przewidujący, że ich roczne przychody nie osiągną 30 tys. mogą zawnioskować do płatnika o niepotrącanie zaliczki na podatek. Gdyby jednak przychody przekroczyły tę kwotę, płatnik zacznie pobierać zaliczkę na podatek bez uwzględniania kwoty wolnej.

5. Wnioskowanie o niestosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Obecnie w przypadku dwóch lub większej ilości etatów, możliwość niestosowania kosztów uzyskania przychodów na etapie zaliczek dotyczyła tylko kosztów podstawowych. Od przyszłego roku będzie też dotyczyć także kosztów podwyższonych.