Home » podatki » Rozliczanie rocznej nadpłaty i niedopłaty składki zdrowotnej w PIT

Rozliczanie rocznej nadpłaty i niedopłaty składki zdrowotnej w PIT

Jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok powstanie nadpłata lub niedopłata składki, to będzie to miało swoje konsekwencje w podatku dochodowym.

 

Niedopłata składki zdrowotnej

1.Brak zmiany formy opodatkowania w 2023 roku.

Jeżeli forma opodatkowania w 2022 i 2023 nie uległa zmianie,  to dopłacone kwoty składki zdrowotnej podlegają odliczeniu lub wejdą w koszty za okres, w którym zostały opłacone w 2023 roku.

2.Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku.

Jeżeli forma opodatkowania w 2023 roku uległa zmianie, to nie ma możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Nadpłata składki zdrowotnej – zwrot

1.Brak zmiany formy opodatkowania w 2023 roku.

Co do zasady kwotę zwróconej składki zdrowotnej należy uwzględnić w rozliczeniu za 2023r. W  przypadku, gdy w 2022 r. składkę zdrowotną zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, zwrot spowoduje konieczność dokonania korekty kosztów w miesiącu otrzymania zwrotu (kolumna 13, kwota ze znakiem ujemnym). Jeżeli natomiast składki zdrowotne były odliczane w 2022 roku od dochodu, to należy doliczyć kwotę nadpłaconej składki do dochodu w zeznaniu rocznym za 2023 rok.

2.Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku.

Jeżeli w 2022 roku podatnik rozliczał się liniowo lub na ryczałcie, to przy zmianie formy opodatkowania należy dokonać korekty kosztów na bieżąco lub doliczenia w zeznaniu rocznym za 2023 rok, jeżeli składka zdrowotna była ujęta odpowiednio jako koszt lub odliczenie w 2022 r.

UWAGA: Przy zmianie formy opodatkowania na formę zryczałtowaną, korekty kosztów dokonujemy za 2022 r.

 

Jeżeli w 2022r. podatnicy opodatkowani byli skalą podatkową, to zwrot nadpłaconych składek będzie dla nich neutralny podatkowo, bo nie mieli możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

 

Opracowała Natalia

07.07.2023 r.