Home » podatki » Nowa ulga inwestycyjna

Nowa ulga inwestycyjna

Lipcowa zmiana ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wprowadziła nową ulgę inwestycyjną. Ulga polega na możliwości dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000 zł.

Ulgę stosuje się pod warunkiem że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Świeżo wprowadzona ulga nie znosi wcześniejszej, podobnej ulgi (do 50.000 euro), a w stosunku do niej, brak jest ograniczeń natury podmiotowej na jej stosowanie. W przeciwieństwie do dotychczas obowiązującej ulgi dla „małych podatników” lub podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, nowa ulga nie posiada takich ograniczeń podmiotowych.

Tak więc uprzywilejowana grupa „małych podatników” oraz podmiotów rozpoczynających działalność może korzystać ulgi inwestycyjnej na podstawie dotychczasowych zasad lub nowo wprowadzonych zasad. Pozostałe podmioty mogą skorzystać z ulgi tylko na nowych zasadach.

Pomimo, że zmiana ustaw weszła w życie 12 sierpnia 2017 r., to ulga obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.